TB Inneklima AS

ENTREPRISE - PROSJEKT

Vi ønsker å være din leverandør av ventilasjon og kjøling
Vi er en komplett ventilasjonsentreprenør og utfører:
prosjektering, byggeledelse, installasjon, igangkjøring, innregulering, prøvedrift og service.

Vår prosjekt-avdeling har mange års erfaring med ventilasjon, se referanslisten!

REHABILITERING

Når et gammelt bygg skal bli som nytt må også de tekniske anleggene vurderes, Trenger du nytt ventilasjonsanlegg i et eksisterende bygg hjelper vi deg med gode løsninger og energieffektive anlegg
BOLIGVENTILASJON

Med balansert ventilasjon i din bolig vil et viftesystem både:
1. Trekke brukt og fuktig luft ut av boligen
2. Tilføre frisk renset luft til boligen
Slike anlegg har også en varmegjenvinner som overfører 70-90 prosent av varmen fra avtrekksluften til friskluften.
Ønsker du balansert ventilasjon med varmegjenvinning i din bolig kan du få
gratis befaring og pristilbud av oss.

SERVICE
Alle tekniske anlegg fungerer best med regelmessig service og vedlikehold.
Vår serviceavdeling har lang og bred erfaring med komplekse ventilasjonsanlegg.
Vi tilbyr serviceavtaler for næringsbygg og borettslag.

Ta kontakt med vår serviceleder i dag!
Håkon Mastad