Interfil

230 000 produserte filter hvert år. Over 70 ansatte. Produksjons- og FOU-lokaler med en størrelse som tilsvarer mer enn 15 håndballbaner. Dette er Interfil – Norges ledende filterprodusent.

Interfil, Norges ledende filterprodusent, ble etablert i 1989 av Harald de Presno. Fabrikken, som ligger i Skjåk, ble åpnet i februar 1991.

Mer enn 15 000 filtervarianter

Det startet forsiktig med 48 ulike produktvarianter, 12 ansatte og en omsetning på 3,8 millioner første driftsår.

I dag, 30 år etter at den første filterleveransen forlot fabrikken, har Interfil over 70 ansatte, mer enn 15 000 filtervarianter i sortimentet, og en årlig omsetning på ca 140 millioner kroner.

Lokalene har også vokst. Med ny produksjonshall ferdigstilt sommeren 2021, har Interfil 12 200 m2 med boltreplass i Skjåk. I tillegg til stort lager og salgskontor i Oslo.

Filter laget i rein, norsk fjelluft

Enkelte mener det nærmest er naturstridig at en produksjonsbedrift som dette, som må finne seg i å konkurrere med produsenter i typiske lavkostland, etablerer seg i ei fjellbygd lengst vest i Gudbrandsdalen.

Men for Interfil er plasseringen av hovedkontor, produksjonslokaler, og forsknings- og utviklingsavdeling helt naturlig. Spesielt sett i lys av at Skjåk, Norges største nasjonalparkkommune.

Med det fantastiske bakteppet Skjåk har, med reine naturressurser og landets reineste luft, vet Interfil hvordan rein luft skal være.

Ved å velge ventilasjonsfilter produsert i Skjåk kan du derfor være trygg på at du får miljøriktige kvalitetsprodukter fra engasjerte mennesker som virkelig bryr seg om kvaliteten på lufta som du puster inn.

Interfil bruker så kortreiste råvarer som mulig i produksjonen sin, og bruker furu som ramme i miljøfiltrene sine. Foto: Edvard Mølmen.

For det er ikke alle forunt å puste inn frisk luft fri for forurensning. Rein luft har etter hvert blitt en knapphet i store deler av hverdagen vår. Vi utsettes for forskjellige typer forurensning hver dag, enten det er i skole, hjem eller på arbeid.

Denne luftforurensning er en trussel for liv og helse. Hvert år dør 108 personer i trafikkulykker i Norge (Statens Vegvesen 2019). Til sammenligning dør hvert år mellom 550 og 2200 norske barn og voksne for tidlig på grunn av luftforurensning (International Energy Agency.

Kortreiste og energieffektive filter

Interfil har bevisst satset på å utvikle miljøvennlige kvalitetsprodukter.

Det er et mål å utvikle filter som har lavest mulig energiforbruk under drift – uten at det går ut over filtreringsevnen. Dette er bra for kvaliteten på lufta du puster inn. Bra for miljøet. Og bra for lommeboka til den som drifter bygget.

Råvarene som blir brukt i produksjonen av filter, er så kortreiste som mulig.

Vi bruker fornybare råvarer, deriblant furu fra skandinavisk skog, i miljøfiltrene. Rammene i filtrene er Co2-nøytrale, og du kan forbrenne filteret etter bruk. Ved å velge filter med fururamme, er du med på å spare miljøet for store utslipp.

Produksjonsprosessen vår er også svært energieffektiv, og strøm­men som brukes i produksjonen er utelukkende hentet fra lokal, fornybar vannkraft fra Skjåk.

Dokumentert kvalitet

Kvaliteten på ventilasjonsfiltrene fra Interfil skal være på topp. En rekke offentlige og uavhengige tester bekrefter dette. Filtrene som leveres er testet og godkjent i henhold til gjeldende internasjonal standard, ISO16890:2016. I tillegg har vi P-merkede produkter, som er bransjens strengeste sertifiseringsordning.

Interfil har Norges mest avanserte laboratorier for testing av ventilasjonsfilter. Foto: Torstein Lund Sperstad

For å ha best mulig kontroll på filterkvaliteten, har vi egen forsknings- og utviklingsavdeling ved hovedkontoret i Skjåk. Vi har egne team som utvikler, programmerer, tegner og konstruerer produksjonsutstyret, slik at vi har mulighet til å finjustere hvert eneste parameter som påvirker produktkvaliteten.

Lokalene i Skjåk rommer også Norges mest moderne anlegg for testing av ventilasjonsfilter.

Interfil skal være et sikkert valg – både som filterleverandør og samarbeidspartner.